Vil du gratis
i biografen i hele 2014?
Vælg din lokale biograf og deltag i konkurrencen.

Betingelser for levering, afhentning og forældelse af gevinster
Vinderne trækkes 6. januar 2014 bliver kontaktet direkte via mail eller telefon.Udbyder betaler konkurrencebeskatning. Præmierne kan ikke ombyttes til kontanter eller andre varer.

Brug af persondata
Ved deltagelse i konkurrencen gives samtidig samtykke til registrering af navn og øvrige nødvendige kontaktoplysninger. De oplysninger, som du afgiver ifbm. Kampagnen, vil kun blive brugt i denne sammenhæng. Data kan ikke bruges af trediepart. Udbyder er forpligtet til beskyttelse af deltagernes privatliv. Alle personlige data, som overdrages ved tilmeldingen, opbevares under sikre forhold.